Budownictwo przemys_owe Projektowanie wn_trz Biuro architektoniczne Zak_ady przemys_owe
Wn_trza
Dolny Žl▒sk
AKTUALNOŽCI _ 064

TARGI WYPOSA»ENIA WN╩TRZ W DREČNIE 2007-01-06

Nasze biuro w grudniu 2007 wziê³o udzia³ w pierwszych miêdzynarodowych Targach Wyposa¿enia Wnêtrz w Dre¿nie. Impreza odby³a siê w budynku World Trade Center w centrum miasta. Licznym zainteresowanym zaprezentowalismy najnowsze projekty i realizacje wnêtrz oraz mebli...Nasze biuro w grudniu 2007 wziê³o udzia³ w pierwszych miêdzynarodowych Targach Wyposa¿enia Wnêtrz w Dre¿nie. Impreza odby³a siê w budynku World Trade Center w centrum miasta. Licznym zainteresowanym zaprezentowalismy najnowsze projekty i realizacje wnêtrz oraz mebli. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê meble zdobione intarsj±, a z bran¿y wnêtrzarskiej- kompleksowe projekty wyposa¿enia wnêtrz pod wynajem.
Powi_kszPowi_kszPowi_ksz
KONTAKT  _ 061
PRACA  _ 062
O NAS  _ 063
AKTUALNOŽCI  _ 064
INFORMACJA O PLIKACH COOKIE  _ 065
 
Wroc_aw
Z_otoryja Legnica
Konserwacja zabytkˇw Haleprojekt: studiod5-dutka; realizacja: Arkis
mapa strony Jelenia Gˇra
Lubin
Strona u┐ywa plikˇw cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodŕ na zapisywanie plikˇw cookie na urz▒dzeniu u┐ytkownika w zale┐noÂci od konfiguracji przegl▒darki. [ wiŕcej ]